25 februari 2006

En boxare mot jämlikhet

Jag såg att Paolo Roberto skrivit på en lista mot samkönade äktenskap, det vill säga att han vill att äktenskapet även i fortsättningen ska vara ett privilegium för man och kvinna. Läs artikeln från qx.se här.

Det är klart, den mannen har väl aldrig haft en vettig åsikt i hela sitt liv...

2 kommentarer:

Anonymous Jonaz sa...

Jag tycker kampanjsajten www.bevaraaktenskapet.nu är alldeles underbar!

Färgkombinationen babyrosa och babyblå ska förstås leda tankarna till barnalstrande och könsroller med ordning o reda!

Bilderna i huvudet är på vackra nygifta 22,5-åringar som sääääkert sparade sin oskuld till sin bröllopsdag...

Och de är alla vita, lyckliga o glada... (WASP, anyone...)

Argumentationen direktimporterad från den kristna högern i USA och mannen i pyjamas i Rom...

Suck. Tröttsamt med rädda människor som på allvar menar att man försvarar sin egen frihet genom att begränsa sin medmänniskas. Som menar att "tradition" är att bevara och konservera.

Suck.

» Walentine skriver om uppropet

sön feb. 26, 08:34:00 em  
Anonymous Anonym sa...

Jag har skrivit under uppropet efter att ha sökt tänka genom detta noga.

Rosa-blått upplägget syftar givetvis på man<->kvinna, en del genusvetare tycks leva i konstruerad värld där biologiska fakta blånekas alla kan tillskrivas ordet "konstruktioner", vidare kan jag inte förstå varför man ska hosta fram sådana spydigheter mot vita människor som sparat sin oskuld för varandra - det vittnar bara om förakt och bristande människorespekt. De flesta människor som bor i Sverige är vita, måste man då ha en bild på någon mörkhyad person för att somliga utgår från att kristna är rasister.

Begreppet den kristna högern är vidare fruktansvärt grovt och missvisande - sådana grupper finns ja visst, men en överväldigande majoritet kristna - inte minst i Europa - har inte i närheten av rasistiska motiv. Tvärtom är de många gånger människor som har större respekt för andra än medelsvensson (känn på det orättvisa begreppet).

Vad gäller kvinno- och mans roller lever vi i ett land där en polistiserad elit bortser från fakta. Det är ett biologiskt faktum att man och kvinna är olika, samt att alla människors hjärnor är anpassade för att växa upp med föräldraparter av två kön. När barnet föds sker en s.k. bonding där barnets hjärna registrerar mammans unika fermon, och mamman registrerar barnets. Vidare sker liknande fermonutbyten mellan barn<->pappa, samt inte minst mellan pappa<->mamma. Pappan börjar t.ex. som följd av sin kvinnas graviditet producera större mängder vasopressin som anpassar det manliga beteendet för att verka komplementärt i förhållande till kvinnan.

Människobarnet föds ca 2 år för tidigt. Till skillnad från en schimpansunge så saknar det förmågan att själv söka mat, saknar färdigt immunförsvar osv. Barnet är således högst beroende av föräldrar. Eftersom barnets hjärna redan strax efter födelseögonblicket, när mamman håller sitt barn, genomför s.k. bonding till just den mamman (som också har liknande DNA struktur kodande för fermon) så bör barnet få växa upp med sin biologiska mamma som det är beroende av för direkt överlevnad fram tom 2 år och efter det fortfarande är beroende av omvårdnad...

Sociologisk forskning visar att barn mår absolut bäst när de växer upp med sin biologiska mamma<->pappa. Det har inom biopsykologin visats att vuxna män som vistas i närheten av ett tygstycke indränkt med svett från modern (och således hennes unika fermon) blir >>påtagligt<< lugnare med följd att personer i dessa mäns omgivning blir lugnare.

Vidare är föräldraparterna direkt speglade i barnens hjärnor. En separation mellan föräldrarna innebär en med PET-scan mätbar livslång konflikt i barnets hjärna.

Bowen's theory ger kanske för er som är intresserade vidare en god insikt i barnets hjärna som system i ett större system - familjen - och hur det präglas av detta samt varför de biologiska föräldrarna mamma<->pappa också är bäst för barnens uppfostran.

Givetvis finns det heterosexuella par som inte borde ha barn och är direkt olämpliga som föräldrar men eftersom personer olämplighet är allmängiltigt är det fullständigt ovidkommande i diskussionen.

Vidare kan det tilläggas att barn tidigt läser av föräldrarnas fermoner och vad gäller sexuell identitet anknyter till föräldern av samma kön. So much for genusteori om att könen är en fullständig konstruktion. Det är tyvärr lite svårt att hävda att det är frågan om en några hundra eller tusen år gammal konstruktion när vi talar om evolutionen som lagt grunden för komplementaritet mellan könen samt i förhållande till avkomma/barn.

Låt oss nu addera:

[Barnet är pga. neuro- & biokemiska betingelser beroende av sina biologiska föräldraparter] + [Föräldraparterna är neuro- och biokemiskt beroende av sin avkomma] + [En separation mellan biologiska föräldrarna innebär en påtaglig och mätbar konflikt i barnets hjärna] + [Sociologisk forskning, barnkliniker, familjekliiniker, familjeterapeuter vittnar om en enorm problematik kring skilsmässor - detta är Sverige No 1 problem, men ingen vågar säga det i rädsla för att väcka ångest hos alla de som skiljt sig i stället för att söka relationsrådgivning] + [barn identidiferar sig med föräldern av samma kön] osv = barn mår i allmänhet bäst av att växa upp med sina biologiska föräldrar. I inget samhälle och aldrig någonsin har barn tillkommit utanför det sexuella mötet mellan man<->kvinna. Eftersom barnet sedan också mår bäst av att växa upp med föräldraparterna ifråga är detta alltså bäst för barnet.

I en del samhällen lever man i extended, konjugala familjetyper. Men centralt är ändå att barnen mår bäst när de har en relation till sina biologiska föräldrar samt dessa föräldrar har en fungerande relation med varandra.

Vad beträffar en del svenska etnologers eviga hänvisanden till naturfolk och diverse skildringar om människors levnadssätt - i syfte att hävda sin tes om konstruktivism och relativism - behöver man ställa sig följande frågor;

1) Hur kommer det sig att människans hjärna är anpassad för föräldrar av två kön som har fungerande en relation till varandra?
2) Hur kan man som etnolog hävda att skrivbordsprodukter a la dekonstruktionism är mer grundläggande än biopsykologisk forskning på spädbarn?
3) Hur kommer det sig att familjekliniker vittnar om att fungerande familjer med heterosexuella föräldrar fungerar bättre än andra typer av familjer i förhållande till barnens hälso och personliga utveckling?
4) Ska inte barnens bästa sättas i första rummet?
5) Är jag medveten om att mångt och mycket i skildringsväg som skrivits av antropologer om naturfolken avslöjats som rena påhitt; t.ex. Margareta Meads sagor.

På vilket sätt skapar osanningar jämlikhet? Min övertygelse är att ett samhälle byggt på lögner - så som att man och kvinna är två påhittade konstruktioner, man<->kvinna relationen inte bör ha en samhällelig särställning osv. -
skapar växande orättvisa, mer destruktivitet och ondska.

Sverige är på väg utförs i flera avseenden.
1) Hatbrott mot homosexuella ökar - dvs. lobbyorganisationen RFSLs kampanjer tycks motverka sina egna mål
2)Barn far idag väldigt illa, många barn med föräldrar som skiljer sig utnyttjas sexuellt av någon föräldrapart som söker närhet och ersättning för sexuellt umgänge hos barnet som söker trösta sin förälder.
3) Sverige har de högsta skilsmässotalen i världen = stor stor social misär och en stor ekonomisk belastning på landet
4) Den sexuella frigörelsen med RFSL och RFSU i spetsen går hand i hand med marknadsliberala jättar och trumfar ett "segertåg". I kölvattnet blir tusentals barn som söker stilla sin nyfikenhet på detta "SEX" som alla talar om sexuellt ofredande via MSN, ICQ och webbkameror, vart tredje barn ofredas sexuellt etc. sen har vi alla hänsynlösa våldtäkter som sker runt om i landet och främst drabbar unga, ett ökat antal pedofilibrott osv.
Vad är det för en ideologisk grund Sverige saknar?
4) Samkönade par har idag samma juridiska & ekonomiska möjligheter att ingå ansvarsfulla relationer; samboskap. Men äktenskapet åsyftar att ge den heterosexuella, livslånga relationen mellan man<->kvinna (som också är den enda barnaalstrande i en mer vid bemärkelse där även barnets bästa tas med och allt tänkande a la "allt som krävs är att sperma möter ägg" vederläggs) en särställning i samhället, för att utgöra en så fundamental och viktig norm.

Att man sedan vill ta avstånd från begreppet [borgerlig] kärn familj och inte gillar isolationspolitik vad gäller familjesyn - dvs. familjen som någon slags sjuk ö som ska hävda sin brillians i förhållande till andra och hålla andra människor på håll - det är nog bara sunt. Men idéerna kring den borgerliga familjen och kärnfamiljen är egentligen inte desamma vid närmare granskning.

Vad beträffar kristna så kännetecknas den tidiga kristna kyrkan (katolska?) av ett tänkande där mamma<->pappa och barn hade en särställning samtidigt som detta samhälle präglades av ett tänkande a la extended family. Vi är en grande famila - och så tänker man fortfarande inom t.ex. katolska kyrkan. Ingen uppmuntring till isolation eller kärnfamilj som någon slags paketlösning a la svenska/amerikanska (mar)drömmen.

Rättvisa är en mångfassetterat begrepp - det vittnar i princip alla filosofer om - att så tala om lika rättigheter kan lett skapa en falsk rättvisa, en schimär, som bygger på orättvisa och destruktiva vilkor för många människor. I vårt samhälle far först och främst barnen illa.

tors maj 11, 11:35:00 fm  

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida